Ubisoft استودیوی بازی سازی Ivory Tower را خرید

کمپانی Ubisoft استدیوی بازی سازی Ivory Tower که سازنده بازی The Crew می باشد را خریداری کرد. Ubisoft در وبلاگ خود اعلام کرد که این استودیوی بازی سازی به صورت رسمی از خانوادگی Ubisoft است و بعد از همکاری و با خرید این استودیو  که سبب وارد شدن تخصص و مهارت کارکنان Ivory Tower به شبکه بزرگ و جهانی استعداد های صنعت گیم شده است.

lead

اولین فعالیت استودیویِ Ivory Tower به عنوان زیرمجموعه ای از Ubisoft تکمیل و عرضه بسته الحاقی Wild Run است. این DLC ماه آینده عرضه خواهد شد.