آسیاتک و موسسه مهربانه با اهداف خیریه همکاری می کنند.

آسیاتک و موسسه مهربانه با اهداف خیریه همکاری می کنند.

همکاری با بزرگترین نهادهای اجتماعی بین‌المللی و ملی مانند محک، یونسکو، همکاری با خیریه‌های حامی توانیابان، تامین لوازم‌التحریر دانش آموزان نیازمند، مشارکت بزرگ و گسترده…