رئیس جمهور از ماهواره پیام و ناهید ۱ و سامانه انتقال مداری سامان ۱ رونمایی کرد

رئیس جمهور از ماهواره پیام و ناهید ۱ و سامانه انتقال مداری سامان ۱ رونمایی کرد

رییس جمهور کشورمان روز چهارشنبه در مراسم روز فناوری فضایی ‏از ماهواره های ناهید١ ، پیام امیرکبیر و سامانه انتقال مداری سامان١ رونمایی کرد‎. حجت…