ایده های آی تی و تجهیزات پزشکی مطرح می شوند.

سومین رویداد استارتاپ تریگر برای اولین بار به صورت جداگانه، رقابت تیم‌های «فنی و مهندسی» و «IT-ICT» را در برمی‌گیرد. در این دوره با توجه به ورود ایده‌های فنی- مهندسی در کنار متخصصان و فعالان حوزه IT-ICTتعدادی از فعالان حوزه‌ تجهیزات پزشکی نیز مهمان رویداد خواهند بود و در این مدت شرکت‌کنندگان می‌توانند با سرمایه‌گذاران بالقوه‌ طرح‌های خود، ملاقات کنند.  این ترکیب از ایده های IT-ICT و حوزه خاص از صنعت در دوره‌های بعد نیز تکرار خواهد شد.

 ایده‌های مطرح شده از نیازهای فعلی صنعت خواهند بود و سرمایه‌گذاران مربوط به موضوع نیز در طول رویداد حضور خواهند داشت. بدین ترتیب شرکت‌کنندگان با حضور در یک رویداد استارتاپ تریگر به طور هم زمان همراه با فرآیند تیم‌سازی امکان تعامل سازنده با سرمایه‌گذاران را نیز خواهند داشت.

این رویداد که به صورت فشرده طی ۶ روز برگزار می شود، آموزش‌های لازم برای تبدیل ایده به یک استارتاپ را در اختیار مخاطب می گذارد. همچنین در طول رویداد از طریق برنامه‌های متفاوت فرآیند تیم سازی ممکن خواهد شد.

برای چهار روز ابتدایی این رویداد ۶ کارگاه در نظر گرفته شده است که دو کارگاه به صورت عمومی برای هر دو گروه و ۴ عنوان به صورت تخصصی و موازی برگزار می‌شود. در دو روز پایانی استارتاپ تریگر، شرکت‌کنندگان به صورت جداگانه در دو بخش ذکر شده به رقابت می پردازند.

طراحی، برنامه‌ریزی و برگزاری این رویداد برعهده سامانه‌ی توسعه ایده‌های کارآفرینانه(ستاک) است و مرکز کارآفرینی، شتاب‌دهنده، مرکز رشد فناوری‌های پیشرفته و دفتر توسعه و انتقال تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف حامیان علمی، مالی و معنوی این رویداد هستند.

[su_button url=”#” style=”flat” size=”1″ icon=”icon: info-circle”]خبرگزاری مهر[/su_button]