آشنایی با چند کلید میانبر در نرم افزار اکسل

همواره کاربران حرفه‌ای نرم افزارها برای آنکه با سرعت بالاتری به کار خود برسند، از کلید‌های میانبری استفاده می‌کنند که نرم افزارها برای آنها تعبیه دیده اند. بنابراین اگر شما هم می‌خواهید که از جمله کاربران حرفه ای هر برنامه ای باشید باید کلیدهای میانبر آن برنامه را بیاموزید. در حال حاضر بیش از ۲۰۰ کلید میانبر برای اکسل وجود دارد. از این بین، ۱۵ کلید میانبر این برنامه که دانستن آنها ضروری است را در اختیار شما کاربران قرار می دهیم.

نام کلید کارکرد
Ctrl + PgDn سوئیچ کردن میان سربرگ‌های Worksheet. حرکت از چپ به راست
Ctrl + PgUp سوئیچ کردن میان سربرگ‌های Worksheet. حرکت از راست به چپ
F12 نمایش کادر مربوط به ذخیره Save As
Ctrl + Shift + $ تغییر فرمت سلول حاضر در آن به پول با دو رقم اعشاری (مختص اکسل ۲۰۱۶)
Ctrl + Shift + % تغییر فرمت سلول حاضر در آن به درصد بدون رقم اعشاری (مخصوص اکسل ۲۰۱۶)
Ctrl + Shift + # تغییر فرمت سلول حاضر در آن به تاریخ با روز، ماه، سال (مخصوص اکسل ۲۰۱۶)
Ctrl + Shift + “:” قراردادن زمان حاضر در آن
Ctrl + Shift + “;” قراردادن تاریخ حاضر در آن
F4 تکرار آخرین فرمان و عمل، در صورت امکان
Shift + Arrow key گسترش سلول انتخابی حاضر در آن با یک سلول دیگر در جعت انتخابی
Ctrl + F1 نمایش یا مخفی کردن نوار ابزار
Alt + Shift + F1 ایجاد یک سربرگ Worksheet  جدید
Ctrl + F4 بستن صفحه گسترده فعلی
Ctrl + D اجرای فرمان Fill Down برای سلول‌های انتخابی زیرین. Fill Down محتوا و فرمت بالاترین سلول را در کل ستون کپی می‌کند

[su_button url=”#” style=”flat” size=”1″ icon=”icon: external-link-square” text_shadow=”0px 0px 1px #000000″]YJC[/su_button]