برگزاری گردهمایی شرکت های نرم افزاری

کمیسیون نرم افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران نخستین گردهمایی فعالان حوزه نرم افزار را برگزار می کند.

این گردهمایی با هدف انسجام و اتحاد میان فعالان حوزه نرم افزار و حل چالشها و مشکلات موجود این بخش و نیز امکان شناسایی فرصت های شغلی برگزار خواهد شد.

اولین گردهمایی شرکتهای نرم افزاری عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای، فرصتی برای آشنایی و تعامل میان فعالان این بخش است و طبق اعلام کمیسیون نرم افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای، تمامی فعالان صنعت نرم افزار در سراسر کشور می توانند برای حضور در این گردهمایی با مراجعه به پرتال سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران ثبت نام کنند.

این گردهمایی دوشنبه ۲۶ بهمن ماه در تالار گردهمایی دانشگاه خاتم برگزار می شود.