آسیب پذیری جدید سیسکو برای سرویس های ویدئو کنفرانس

آسیب پذیری جدید سیسکو برای سرویس های ویدئو کنفرانس

محصول #‫Cisco_WebEx یکی از راه‌حل‌های پرطرفدار در راه‌اندازی سرویس‌های کنفرانس تحت وب با تنوع سرویس‌ها و خدمات نظیر پشتیبانی از تمام ارتباطات صوتی، ویدیویی و به اشتراک…