ثبت‌نام اینترنتی بیش از ۵۰۰ هزار کاربر برای دریافت کارت‌سوخت

سازمان فناوری اطلاعات ایران از مراجعه بیش از ۵۰۲ هزار نفر برای ثبت‌نام الکترونیکی کارت سوخت در روز هفتم خبر داد.

طبق گزارش سازمان، از مجموع تعداد مرجعان برای ثبت‌نام ۱۴۷هزار و ۷۴۳ نفر در نوبت خود مراجعه و امکان ثبت‌نام داشتند. در این میان، از مجموع ۱۴۷هزار و ۷۴۳ نفر، حدود ۵۰ هزار نفر با ارائه کامل مدارک موردنیاز، ثبت‌نام خود را نهایی و با تایید نهادهای ذی‌ربط موفق به فعال کردن کارت سوخت خود شدند.

مراجعان از ۳ روش اپلیکیشن دولت همراه، درگاه الکترونیکی mob.gov.ir و یا کد دستوری #۴* اقدام به ثبت‌نام کرده‌اند.